Kariyer

Eczacıbaşı Girişim İnsan Kaynakları Stratejileri:

“Geleceği Birlikte Oluşturmak” sloganıyla yola çıkan Eczacıbaşı Topluluğu, bir şirketin en önemli kaynağının insan olduğuna inanıyor.

İnsan Kaynakları ekibi olarak biz de, tüm süreçlerimizi en iyi şekilde destekleyen insan kaynağına ve uygulamalara sahip olmayı kendimize misyon edindik. Bu uğurda en yüksek potansiyeldeki, birbirine güvenen çalışanlarla, işlerin tutkuyla ve en önemlisi mutlu bir şekilde yerine getirildiği inovatif ve dinamik bir organizasyon yaratmayı amaçlıyoruz. Bu amaca ulaşmak ve sürdürülebilir şekilde yönetebilmek adına, Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Grubu’nda yer alan altı şirketimize ait tüm insan kaynakları süreçlerini tek bir çatı altında topluyoruz. Böylece Eczacıbaşı Girişim’de çalışan bir kişinin kariyerini sadece çalıştığı şirket içerisinde değil, diğer Eczacıbaşı Topluluğu şirketlerinde de ilerletme şansına sahip olacağı bir platform oluşturuyoruz.

Eczacıbaşı Girişim, diğer Tüketim Ürünleri Grubu kuruluşlarıyla Türkiye’nin dört bir yanındaki üniversitelerde organizasyonlara katılarak, kariyerine yön vermek isteyen öğrencilere Eczacıbaşı Kurum Kültürü'nü, Tüketim Ürünleri Grubu'nu, ürünlerini ve oluşabilecek fırsatları yol gösterici bir rol üstlenerek tanıtır.

Eczacıbaşı Girişim açık tüm pozisyonları için temel önceliğimiz, adaylarımızın öncelikleriyle Girişim vizyonunun ve kurum kültürünün uyumlu olmasıdır. Tüm pozisyonlarımızı www.eczacibasikariyer.com ve eş zamanlı olarak www.kariyer.net adreslerinde yayınlarız. Ayrıca Linkedin, Facebook, Twitter gibi sosyal medya araçlarını da potansiyel takım arkadaşlarımıza ulaşma sürecinde etkin olarak kullanırız

Seçme sürecimiz uygun adayların pozisyonun gerekliliklerine göre sayısal, sözel, ve yabancı dil sınavlarına alınması, ön görüşmelerin gerçekleştirilmesi, kişilik envanterleri ve gerçek iş ortamını canlandıracak iş simülasyonlarının uygulanması ve kapsamlı görüşmeleri kapsar.

Süreçten başarıyla geçen ve bizimle çalışmak için istekli olan adaylara teklif sunulur. Adayların kabul etmesi durumunda birlikteliğimiz başlar. Aramıza katılan tüm çalışma arkadaşlarımız kapsamlı bir işe uyum sürecine dahil olurlar.

Performans Yönetimi'nde temel yaklaşımımız, yönetici ve çalışan arasında sürekli etkin ve çift yönlü bir iletişimle sistematik bir koçluk uygulaması yaratmaktır.

Çalışanların kuruluş hedeflerinden yola çıkarak pozisyonları bazında aldıkları hedefler üzerinden değerlendirilir. Sonuçlara göre çalışanlarımıza, koçluk mentalitesi benimseyen yöneticiler tarafından geri bildirimler verilerek gelişimlerine destek olunur.

Kuruluşumuzda her pozisyonun yetkinlikleri tanımlanmıştır ve çalışanlarımızın daha geniş sorumluluklar alabilmek için de yetkinliklerini geliştirmeleri beklenir. Yapılan yetkinlik değerlendirme sonuçlarına göre çalışanlarımızın teknik ve kişisel gelişim ihtiyaçları belirlenir.

Sınıf eğitimleri, iş başında eğitimler, koçluk, mentorluk programlarını içeren ve çalışan, yöneticisi ve insan kaynakları tarafından takip edilen bireysel bir uygulama planı yapılarak başarıya nasıl ulaşacakları konusunda yön göstererek, sürekli gelişim için destek olurlar.

Eczacıbaşı Girişim Çalışanları için sahip oldukları potansiyel, yetkinlikler, gösterdikleri performans, kazanmış oldukları deneyimler, bilgi birikim ve becerileri doğrultusunda hem kuruluş hem de Eczacıbaşı Topluluğu bünyesinde yatay ve dikey pozisyonlarda kariyer fırsatları açıktır.

Eczacıbaşı Girişim’de pozisyonların göreceli değerleme sonuçları, iş büyüklükleri ve piyasa verileri ışığında bir ücretlendirme sistematiği uygulanır.

Tüm beyaz yakalı çalışanlar özel sağlık sigortasından yararlanırlar. İşin gereği olan yan haklar pozisyona göre belirlenir.